Por unha escola do pobo. No centenario de C. Freinet (1896-1996).
IX Xornadas de Educacion para a paz. Coordinadores : Xosé M. CID FERNANDEZ, Maria D. DAPIA CONDE, Reyes FERNANDEZ GONZALEZ.
Universidade de Vigo (Gallice, Espagne), 1997, p. 19/29.